5 biežāk meklētās

Daleron Cold3 apvalkotās tabletes N24 (0)

Nervu sistēma >  Pretsāpju līdzekļi
Nosaukums: Daleron Cold3 apvalkotās tabletes N24
Aktīvās vielas: Paracetamol, Pseudoephedrini hydrochloridum, Dextromethorphani hydrobromidum
Tipas: Bezrecepšu
Ražotājs: KRKA
ATC kods N02BE71
Vidējā cena: 4,23 Eur
Apmeklētāji cenas: -
Vēlaties uzzināt par šī produkta akcijām?
Izvērst / Savērst Kas ir šīs zāles un kādam nolūkam to lieto

Daleron COLD3 ir kombinēts paracetamola, pseidoefedrlna hidrohlorlda un dekstrometorfāna hidrobromīda preparāts. Paracetamols samazina drudzi un atvieglo sāpes. Pseidoefedrns samazina izdalljumus no deguna un atvieglo elpošanu caur degunu aizlikta deguna gadljumā. Dekstrometorfāns mlkstina kairinošu klepu, kas saistlts ar rlkles kairinąjumu saaukstēšanās gadljumā. Daleron COLD3 atvieglo saaukstēšanās un gripas pazlmes un simptomus:

Tas atvieglo vieglas lldz vidēji smagas sāpes (galvassāpes, muskuļu un locltavu sāpes un kakla sāpes).

Tas samazina drudzi.

Tas samazina izdalljumus no deguna un atvieglo elpošanu caur degunu aizlikta deguna gadljumā.

Tas mlkstina kairinošu klepu.


Izvērst / Savērst Pirms šo zāļu lietošanas

Nelietojiet Daleron COLD3 šādos gadljumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutlba) pret aktlvo vielu vai kādu citu Daleron COLD3 sastāvdaļu;

ja Jums ir smagi aknu un nieru darblbas traucējumi, ļoti augsts asinsspiediens vai smaga koronārā sirds slimlba (stenokardija);

kopā ar citām zālēm, kuras lieto depresijas (monoamlnoksidāzes inhibitoriem, fluoksetlnu), dažu citu garīgu slimlbu (haloperidolu) un Parkinsona slimlbas ārstēšanai. Vienlaiclgas lietošanas ar monoamlnoksidāzes inhibitoriem laikā un 2 nedēļas pēc to lietošanas pārtraukšanas var rasties smaga hipertenslvā krīze, smagas aritmijas, galvassāpes un spēclgs drudzis;

kopā ar citām zālēm, kuras izmanto epileptisko krampju ārstēšanā (barbiturātiem, antiepileptiskiem lldzekļiem);

kopā ar citām zālēm, kuras izmanto augsta asinsspiediena kontrolei (metildopu);

kopā ar citām zālēm, kuras izmanto migrēnas izraisltu galvassāpju atvieglošanai (dihidroergotamlnu);

kopā ar citām zālēm, kuras izmanto tuberkulozes ārstēšanai (rifampiclnu);

kopā ar citām zālēm, kuras izmanto bakteriālu infekciju ārstēšanai (hloramfenikolu);

kopā ar citām paracetamolu saturošām zālēm.

ŠIs zāles nedrīkst lietot bērniem lldz 12 gadu vecumam.

Lietošanas instrukcija

Īpaša piesardzlba, lietojot Daleron COLD3, nepieciešama šādos gadljumos

Konsultējieties ar savu ārstu:

ja Jums ir viegla vai vidēji smaga aknu vai nieru mazspēja;

ja Jums ir sirds slimība, augsts asinsspiediens, vairogdziedzera slimība, diabēts vai apgrūtināta urinācija palielinātas prostatas dēļ;

ja slimības simptomi, neskatoties uz ārstēšanu, ilgst vairāk nekā 5 dienas.

Vąjiem un novārgušiem pacientiem, kā arī alkoholiķiem, zāles jālieto, ievērojot piesardzību.

Ietekme uz laboratorisko pārbaužu rezultātiem

Daleron COLD3 var ietekmēt dopinga testa rezultātus sportistiem.

Citu zalu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Mijiedarbības ar dažām zālēm dēļ Daleron COLD3 vai šo zalu iedarbība var pastiprināties vai pavąjināties. Tas notiek, lietojot šādas zāles:

depresijas (monoamīnoksidāzes inhibitorus, fluoksetīnu) un dažu citu garlgu slimību (haloperidolu) ārstēšanai;

Parkinsona slimības ārstēšanai;

asinsreces aizkavēšanai (varfarlnu);

zarnu motorikas regulēšanai (metoklopramīdu);

sliktas dūšas un vemšanas novēršanai (domperidonu);

holesterlna un citu lipīdu līmeņa normalizēšanai asinīs (holestiramīnu);

epileptisku krampju ārstēšanai (barbiturātus, pretepilepsijas līdzekļus);

paaugstināta asinsspiediena kontrolei (metildopu);

migrēnas izraisītu galvassāpju atvieglošanai (dihidroergotamīnu);

tuberkulozes ārstēšanai (rifampicīnu);

bakteriālu infekciju ārstēšanai (hloramfenikolu)

un lietojot vienlaicīgi ar citiem paracetamolu saturošiem līdzekļiem.

Daleron COLD3 lietošana kopā ar uzturu

Izvairieties no alkoholisku dzērienu lietošanas zalu lietošanas laikā.

Grūtnieclba un zldlšanas periods

Pirms jebkuru zalu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Preklīniskajos pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta jebkāda veida negatīva ietekme uz grūtniecību un augļa attīstību. Tomēr risks nevar tikt pilnībā izslēgts, tādēl zalu lietošanu grūtniecības laikā neiesaka. " "

Neiesaka lietot šīs zāles zīdīšanas laikā.

Transportlldzekļu vadlšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, tādēļ ir jāievēro piesardzība.


Izvērst / Savērst Kā lietot šīs zāles

Vienmēr lietojiet Daleron COLD3 tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrbu gadījumā vaicąjiet savam ārstam vai farmaceitam. Parastā deva pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma ir 2 tabletes. Devu var lietot atkārtoti līdz 4 reizēm dienā. Intervālam starp atkārtotu zalu ieņemšanu jābūt vismaz 4 stundas.

Daleron COLD3 nav piemērots lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Ja Jums šķiet, ka Daleron COLD3 efekts ir pārāk stiprs vai pārāk vąjš, dariet to zināmu savam ārstam vai farmaceitam.

Lietošanas instrukcija

Ja esat lietojis Daleron COLD3 vairāk nekā noteikts

Nekavējoties dariet to zināmu savam ārstam vai farmaceitam.

Ja paracetamola deva ievērojami pārsniedz ieteicamo devu, var parādīties slikta dūša, vemšana un smagi aknu darbības traucējumi. Pseidoefedrīna pārdozēšana var izraisīt izteiktu nemieru, paaugstinātu asinsspiedienu un patoloģisku sirds ritmu (aritmiju). Dekstrometorfāna pārdozēšana var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu, reiboni, miegainbu, redzes traucējumus, apātiju, kustību koordinācijas traucējumus un apgrūtinātu elpošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Daleron COLD3

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet Daleron COLD3 tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Pārtraucot Daleron COLD3 lietošanu

Jūs varat pārtraukt zalu lietošanu bez jebkādām sekām, tiklīdz tās Jums vairs nav nepieciešamas.

Ja Jums ir vēl kādi jautąjumi par šo zalu lietošanu, vaicąjiet savam ārstam vai farmaceitam.


Izvērst / Savērst Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Daleron COLD3 var izraisīt blakusparādības, kaut arl ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Daleron COLD3 ieteiktajās devās, blakusparādības ir retas. Dažkārt var būt šādas blakusparādības: slikta dūša, sausums mutē, aizkaitināmība, nemiers un paaugstināts asinsspiediens

(reti).

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt savam ārstam vai farmaceitam.


Izvērst / Savērst Kā uzglabāt šīs zāles

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Sargāt no mitruma un gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Derlguma termiņš

Nelietojiet Daleron COLD3 pēc derlguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derlguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.


Izvērst / Savērst Sīkāka informācija

Ko Daleron COLD3 satur

Aktīvās vielas ir paracetamols, pseidoefedrlna hidrohlorlds un dekstrometorfāna hidrobromīds. Katra apvalkotā tablete satur 325 mg paracetamola, 30 mg pseidoefedrlna hidrohlorlda un 15 mg dekstrometorfāna hidrobromīda.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, preželatinizēta ciete, talks, kukurūzas ciete un magnija stearāts tabletes kodolā un hipromeloze, titāna dioksīds (E171), hinolīndzeltenā krāsviela (E104), indigotīns (E132) un makrogols 6000 tabletes apvalkā.

Daleron COLD3 ārējais izskats un iepakojums

Gaiši zaļas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes.

Tās ir pieejamas kastītēs pa 12 un 24 apvalkotajām tabletēm blisteriepakojumā. Katra kastīte satur 1 vai 2 blisteriepakojumus.

Izsniegšanas kārtlba

Lietošanas instrukcija

Pieejams aptiekās bez receptes.

Reģistrācijas aplieclbas Ipašnieks un ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Pārskatlts

2006. gada 23. jūnijā"Daleron Cold3 apvalkotās tabletes N24" īpašības

/Images/PDF32.png Lietošanas instrukcija   Lejupielādēt
/Images/Word32.png Lietošanas instrukcija   Lejupielādēt

Meklēt pēc atrašanās vietas tās aptiekas, kurās iespējams ir pieejams šis produkts (drošības pēc lūdzam sazināties ar aptieku un pārliecināties par šī produkta pieejamību):
Reģions: Vieta: Aptieku tīkls:
 

Šis produkts iespējams pieejams šādās aptiekās: Aptieka meklēta šajā teritorijā: Visa Latvija

Eiro aptieka 15, SIA
Izplata narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles
Cietokšņa ielā 60, Daugavpils
(6 54) 277 61
aptieka15@euroaptieka.lv
Darba laiks: I - VI 08:00 - 22:00 VII 08:00 - 21:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Eiro aptieka 5, SIA Astras aptieka

A.Deglava iela 67, Rīga
(6) 780 28 96
aptieka5@euroaptieka.lv
Darba laiks: I - VII 08:00 - 22:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

BENU aptieka 22, SIA

Brīvības iela 372, Rīga
(6) 707 64 68
Darba laiks: I - VII 10:00 - 21:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Sentor aptieka 2, SIA Sentor Farm
Izplata narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles
Bauskas iela 108, Daugavpils
(6 54) 536 28
aptieka1057@aptiekasf.lv
Darba laiks: I - VI 07:00 - 21:00 VII 08:00 - 21:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Kamēlijas aptieka, SIA Sentor Farm
Dežūraptieka
Izplata narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles
Brīvības iela 74, Rīga
(6) 727 16 19
Aptieka strādā visu diennakti.
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Eiro aptieka 22, SIA Līguce aptieka
Izplata narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles
Skolas iela 4B, Salaspils
(6) 794 67 30
aptieka22@euroaptieka.lv
Darba laiks: I - V 09:00 - 20:00 VI, VII 10:00 - 18:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Cēsu Centra aptieka, SIA Zāles

Vienības laukums 2a, Cēsis
(6 41) 071 58
zales.cesis@e-apollo.lv
Vērtējums ratingratingratingratingrating

BENU aptieka 26, SIA
Izgatavo zāles
Klaipēdas iela 62, Liepāja
(6 34) 31 894
aptieka2819@aptiekasf..lv
Darba laiks: I - VII 09:00 - 20:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

BENU aptieka 16, SIA

Viestura iela 22, Jūrmala
(6) 775 24 03
Darba laiks: I - VII 10:00 - 21:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

BENU aptieka 3, SIA
Izgatavo zāles
A.Dombrovska iela 23, Rīga
(6) 735 38 17
Darba laiks: I - V 09:00 - 21:00 VI, VII 09:00 - 20:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating