5 biežāk meklētās

Elicea 20mg tabletes N28 (0)

Nervu sistēma >  Psihoanaleptiski līdzekļi
Nosaukums: Elicea 20mg tabletes N28
Aktīvās vielas: Escitalopramum - 20mg
Tipas: Recepte tiek kompensēta
Ražotājs: KRKA
ATC kods N06AB10
Vidējā cena: 13,55 Eur
Apmeklētāji cenas: -

Izvērst / Savērst Kas ir šīs zāles un kādam nolūkam to lieto

Elicea satur escitaloprāmu un to lieto depresijas (depresijas epizožu) un trauksmes (piemēram, panikas ar agarofobiju vai bez tās, sociālas trauksmes un obsesīvi–kompulsīvu traucējumu) ārstēšanai.

Escitaloprāms pieder antidepresantu grupai, ko sauc par selektīvajiem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI). Šīs zāles smadzenēs iedarbojas uz serotonīna sistēmu un paaugstina serotonīna līmeni. Pastāv uzskats, ka serotonīna sistēmas traucējumi ir nozīmīgs depresijas un ar to saistīto slimību attīstības faktors


Izvērst / Savērst Pirms šo zāļu lietošanas

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret escitaloprāmu vai kādu citu Elicea sastāvdaļu (skatīt apakšpunktu 6. „Sīkāka informācija”),

ja Jūs lietojat citas zāles, kas pieder grupai, ko sauc par MAO inhibitoriem, tostarp arī selegilīnu (lieto Parkinsona slimības ārstēšanai), moklobemīdu (lieto depresijas ārstēšanai) un linezolīdu (antibiotisks līdzeklis).

Īpaša piesardzība, lietojot Elicea, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jums ir kādi citi medicīniska rakstura traucējumi vai slimība, lūdzam par tiem pastāstīt savam ārstam, jo Jūsu ārstam tas var būt jāņem vērā.

Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam:

ja Jums ir epilepsija. Ja parādīsies krampji vai palielināsies to gadījumu biežums, Jūsu ārsts pārtrauks ārstēšanu ar Elicea (skatīt arī apakšpunktu 4.„Iespējamās blakusparādības”);

ja Jums ir nieru vai aknu darbības traucējumi. Jūsu ārstam var būt jāpielāgo zāļu deva;

Apstiprināts ZVA ja Jums ir diabēts. Ārstēšana ar Elicea var izmainīt glikēmijas kontroli (cukura koncentrāciju asinīs). Var būt jāpielāgo insulīna un/vai perorālo hipoglikemizējošo līdzekļu deva;

ja Jūsu asinīs ir pazemināta nātrija jonu koncentrācija;

ja Jums ir vieglas asiņošanas attīstības vai zilumu rašanās tendence;

ja saņemat elektrošoka terapiju (ja Jūs ārstē ar elektrošoku);

ja Jums ir koronārā sirds slimība.

Lūdzam ievērot, ka dažiem pacientiem ar maniakāli – depresīvu slimību var sākties maniakālā fāze. Tā ir raksturīga ar neparastām un strauji mainīgām idejām, situācijai neatbilstošu laimes sajūtu un pārāk izteiktu fizisko aktivitāti. Šādu parādību gadījumā sazinieties ar savu ārstu.

Pirmo ārstēšanās nedēļu laikā var parādīties arī tādi simptomi kā nemiers vai grūtības mierīgi nosēdēt vai nostāvēt. Ja Jums ir šādi simptomi, nekavējoties pastāstiet par tiem savam ārstam.

Domas par pašnāvību un Jūsu depresijas vai trauksmes saasināšanās

Ja Jums ir depresija vai trauksme, dažkārt Jums ir iespējamas domas par pašsakropļošanos vai pašnāvību. Šīs domas biežāk var parādīties antidepresantu lietošanas sākumā, jo tam, lai sāktos šo zāļu iedarbība, nepieciešams zināms laiks.

Jums Šādas domas vairāk ir iespējamas:

ja Jums agrāk ir bijušas domas par pašnāvību vai pašsakropļošanos.

ja esat gados jauns pieaugušais. Klīnisko pētījumu laikā iegūtie dati norāda, ka gados jauni pieaugušie (līdz 25 gadu vecumam) ar garīgiem traucējumiem, kurus ārstē ar antidepresantiem, ir pakļauti lielākam pašnāvības mēģinājumu riskam.

Ja Jums kādreiz ir domas par pašsakropļošanos vai pašnāvību, tūlīt sazinieties ar savu ārstu vai meklējiet medicīnisku palīdzību tuvākajā slimnīcā.

Jūs varat konstatēt, ka ir lietderīgi pastāstīt kādam savam tuvam draugam vai radiniekam, ka Jums ir depresija vai trauksme un palūgt izlasīt šo lietošanas instrukciju. Jūs varētu viņiem lūgt Jums pateikt, ja viņi domā, ka jūsu depresija vai trauksme pasliktinās vai ka viņi ir satraukti par Jūsu uzvedības izmaiņām.

Lietošana bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam lietot Elicea parasti nav atļauts. Turklāt Jums jāzina, ka pacienti, kuri jaunāki par 18 gadiem, šīs grupas zāļu lietošanas laikā ir pakļauti lielākam nevēlamo blakusparādību, piemēram, pašnāvības mēģinājumu, pašnāvības domu un naidīguma (galvenokārt agresivitātes, opozicionāras uzvedības un dusmu) riskam. Neraugoties uz to, Jūsu ārsts Elicea var nozīmēt pacientiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, jo ārsts ir pieņēmis lēmumu, ka tas vislabāk atbilst pacientu interesēm. Ja Jūsu ārsts Elicea ir nozīmējis pacientam, kurš jaunāks par 18 gadiem, un Jūs vēlaties to apspriest, lūdzu, dodieties atpakaļ pie sava ārsta. Ja pacientam, kurš jaunāks par 18 gadiem un lieto Elicea, attīstās vai pastiprinās kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, Jums par to jāinformē savs ārsts. Turklāt šai vecuma grupā vēl nav pierādīta Elicea lietošanas ilgtermiņa drošība attiecībā uz augšanu un nobriešanu, kā arī izziņas spējas un uzvedības attīstību.

Citu zāļu lietošana

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām citām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Pastāstiet savam ārstam, ja lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm:

„neselektīvos monoamīnoksidāzes inhibitorus jeb MAOI” (lieto depresijas ārstēšanai), kas kā aktīvo vielu satur fenelzīnu, iproniazīdu, izokarboksazīdu, nialamīdu vai tranilcipromīnu. Ja esat lietojis kādas no šīm zālēm, pirms Elicea lietošanas sākuma Jums jānogaida 14 dienas. Pēc Elicea lietošanas pārtraukšanas pirms kādu no šo zāļu lietošanas Jums jānogaida 7 dienas;

„atgriezeniskas darbības selektīvos MAO-A inhibitorus”, kas satur moklobemīdu (lieto depresijas ārstēšanai);

„neatgriezeniskas darbības selektīvos MAO-B inhibitorus”, kas satur selegilīnu (lieto Parkinsona slimības ārstēšanai). Tas palielina blakusparādību risku;

Apstiprināts ZVA antibiotisko līdzekli linezolīdu;

litija preparātus (lieto maniakālas depresijas ārstēšanai) un triptofānu (lieto depresijas ārstēšanai);

imipramīnu un dezipramīnu (abus lieto depresijas ārstēšanai);

sumatriptānu un tam līdzīgas zāles (lieto migrēnas ārstēšanai) un tramadolu (lieto pret spēcīgām sāpēm). Tas palielina blakusparādību risku;

cimetidīnu un omeprazolu (lieto kuņģa čūlu ārstēšanai), fluvoksamīnu (antidepresants) un tiklopidīnu (lieto insulta riska samazināšanai). Tas var paaugstināt Elicea koncentrāciju asinīs;

asinszāli (Hypericum perforatum) - augu izcelsmes līdzekli, ko lieto pret depresiju);

aspirīnu un nesteroīdās pretiekaisuma zāles (zāles sāpju atvieglošanai vai asins šķidrināšanai jeb tā sauktos antikoagulantus);

varfarīnu, dipiridamolu un fenprokumonu (zāles asins šķidrināšanai jeb tā sauktos antikoagulantus). Lai pārliecinātos, ka Jūsu antikoagulanta deva joprojām ir atbilstoša, uzsākot un pārtraucot Elicea lietošanu, iespējams, ka Jūsu ārsts pārbaudīs Jūsu asinsreces laiku;

meflohīnu (lieto malārijas ārstēšanai), bupropionu (lieto depresijas ārstēšanai) un tramadolu (lieto spēcīgu sāpju ārstēšanai), jo iespējams krampju sliekšņa pazemināšanās risks;

neiroleptiskos līdzekļus (zāles šizofrēnijas un psihožu ārstēšanai), jo iespējams krampju sliekšņa pazemināšanās risks, un antidepresantus;

flekainīdu, propafenonu un metoprololu (lieto sirds - asinsvadu sistēmas slimību gadījumos), klomipramīnu un nortriptilīnu (antidepresanti), kā arī risperidonu, tioridazīnu un haloperidolu (antipsihotiskie līdzekļi). Var būt jāpielāgo Elicea deva.

Elicea lietošana kopā ar uzturu

Elicea var lietot kopā ar uzturu vai bez tā (skatīt 3. punktu, „Kā lietot Elicea”).

Lai gan nav pierādīts, ka Elicea mijiedarbojas ar alkoholiskajiem dzērieniem, tomēr tāpat kā daudzu zāļu lietošanas gadījumos Elicea kombinācija ar alkoholiskajiem dzērieniem nav ieteicama.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai ja plānojat grūtniecību, informējiet par to savu ārstu. Ja vien Jūs ar savu ārstu neesat apspriedusi saistītos riskus un ieguvumu, grūtniecības laikā Elicea nelietojiet.

Ja Elicea lietojat grūtniecības pēdējo 3 mēnešu laikā, Jums jāzina, ka Jūsu jaundzimušajam bērnam ir iespējamas šādas parādības: elpošanas traucējumi, zilgana āda, krampji, ķermeņa temperatūras maiņas, zīšanas traucējumi, vemšana, zema cukura koncentrācija asinīs, stīvi vai atslābināti muskuļi, spēcīgi refleksi, trīce, muskuļu raustīšanās, uzbudināmība, letarģija, nepārtrauktas raudas, miegainība un miega traucējumi. Ja Jūsu jaundzimušajam bērnam ir kāds no šiem simptomiem, lūdzam nekavējoties sazināties ar savu ārstu.

Ja Elicea lieto grūtniecības laikā, tā lietošanu nekādā gadījumā nav atļauts pārtraukt pēkšņi.

Ja vien Jūs ar savu ārstu neesat apspriedusi saistītos riskus un ieguvumu, ja zīdāt bērnu, Elicea nelietojiet.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Kamēr Jums nav zināms, kā preparāts Jūs ietekmē, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet iekārtas,.

Svarīga informācija par kādu no Elicea sastāvdaļām

Elicea satur laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka nepanesat dažus cukurus, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu.


Izvērst / Savērst Kā lietot šīs zāles

Vienmēr lietojiet Elicea tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Apstiprināts ZVA 21377-230909 Elicea var lietot kopā ar uzturu vai bez tā. Tablete jānorij kopā ar malku ūdens. Tabletes nesakošļājiet, jo tām ir rūgta garša.

Pieaugušie

Depresija

Parastā ieteicamā Elicea deva ir 10 mg, kas jāieņem vienu reizi dienā. Jūsu ārsts šo devu var palielināt līdz maksimālajai - 20 mg dienā.

Panika

Pirms devas palielināšanas līdz 10 mg dienā pirmo nedēļu ieteicams lietot 5 mg lielu sākumdevu.

Šo devu Jūsu ārsts turpmāk var palielināt līdz maksimālajai – 20 mg dienā.

Sociālā trauksme

Parastā ieteicamā Elicea deva ir 10 mg, kas jāieņem vienu reizi dienā. Atkarīgi no tā, kā Jūs reaģējat uz šīm zālēm, Jūsu ārsts var devu samazināt līdz 5 mg dienā vai palielināt līdz maksimālajai - 20 mg dienā.

Obsesīvi kompulsīvi traucējumi

Parastā ieteicamā Elicea deva ir 10 mg, kas jāieņem vienu reizi dienā. Šo devu Jūsu ārsts var palielināt līdz maksimālajai – 20 mg dienā.

Gados vecāki pacienti (pēc 65 gadu vecuma)

Parastā ieteicamā Elicea sākumdeva ir 5 mg, kas jāieņem vienu reizi dienā.

Bērni un pusaudži (līdz 18 gadu vecumam)

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam lietot Elicea parasti nav atļauts. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt 2. punktā, "Pirms Elicea lietošanas".

Ja nepieciešams, varat šīs tabletes sadalīt divās vienādās daļās..

Ārstēšanās ilgums

Var paiet vairākas nedēļas, līdz sāksiet justies labāk. Tādēļ Jums jāturpina Elicea lietošana pat tad, ja kādu uzlabošanos sākat just pēc zināma laika.

Vispirms nekonsultējoties ar savu ārstu, nemainiet šo zāļu devu.

Jums jāturpina Elicea lietošana tik ilgi, cik to ieteicis Jūsu ārsts. Ja Jūs ārstēšanos pārtrauksiet pārāk agri, Jūsu simptomi var atjaunoties. Ārstēšanos ieteicams turpināt vismaz 6 mēnešus pēc tam, kad Jūs atkal jūtaties labi.

Ja esat lietojis Elicea vairāk nekā noteikts

Ja esat ieņēmis Elicea devu, kas lielāka par noteikto, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas pirmās palīdzības nodaļu. Dariet to pat tad, ja nav nekādu diskomforta pazīmju. Dažas iespējamās pārdozēšanas pazīmes ir reibonis, trīce, uzbudinājums, krampji, koma, slikta dūša, vemšana, sirds ritma izmaiņas, pazemināts asinsspiediens un organismā cirkulējošā šķidruma tilpuma un sāļu līdzsvara izmaiņas. Dodoties pie ārsta vai uz slimnīcu, paņemiet līdz Elicea iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Elicea

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja aizmirstat ieņemt devu un esat par to atcerējies tai pašā dienā, nekavējoties to ieņemiet. Nākamajā dienā turpiniet lietošanu kā parasti. Izlaisto devu neieņemiet ne naktī, ne nākamajā dienā, bet turpiniet lietošanu kā parasti.

Ja Jūs pārtraucat lietot Elicea

Kamēr to nav ieteicis Jūsu ārsts, Elicea lietošanu nepārtrauciet. Kad esat pabeidzis savu ārstēšanās kursu, parasti ir ieteicams Elicea devu pakāpeniski samazināt vairāku nedēļu laikā.

Pārtraucot Elicea lietošanu (īpaši tad, ja tas notiek pēkšņi), Jūs varat just abstinences simptomus. Pēc Elicea lietošanas pārtraukšanas tos novēro bieži. To risks ir lielāks, ja Elicea ir lietots ilgstoši, ja lietotas lielas devas vai ja deva samazināta pārāk strauji. Lielākā daļa cilvēku ir konstatējusi, ka šie simptomi ir viegli un 2 nedēļu laikā izzūd paši. Tomēr dažiem pacientiem tie var būt smagi vai ilgstoši (ilgt 2 - 3 mēnešus vai ilgāk).

Apstiprināts ZVA 21377-230909 Ja pārtraucot Elicea lietošanu, Jums parādās smagi abstinences simptomi, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu. Ārsts Jums var ieteikt atsākt tablešu lietošanu un to lietošanu pārtraukt lēnāk.

Abstinences simptomi ir: reiboņa sajūta (nestabilitāte vai līdzsvara traucējumi), durstīšanas sajūta, dedzināšanas sajūta un (retāk) elektriskās strāvas trieciena sajūta (tostarp arī galvā), miega traucējumi (intensīvi sapņi, nakts murgi, nespēja gulēt), spriedzes sajūta, galvassāpes, slikta dūša, svīšana (tostarp arī svīšana nakts laikā), nemiera vai uzbudinājuma sajūta, trīce (muskuļu raustīšanās), apjukuma vai dezorientācijas sajūta, emocionalitātes vai aizkaitināmības sajūta, caureja (šķidri izkārnījumi), redzes traucējumi, strauja vai spēcīga sirdsdarbība (sirdsklauves).

Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.


Izvērst / Savērst Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Elicea var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šīs nevēlamās blakusparādības parasti ir vieglas un pēc dažas nedēļas ilgas ārstēšanas parasti izzūd. Lūdzam ievērot, ka daudzas no šīm parādībām var būt arī Jūsu slimības simptomi un tādēļ tad, kad sāksiet justies labāk, kļūs vājākas.

Ja ārstēšanās laikā Jums ir kāda no turpmāk minētajām nevēlamajām blakusparādībām, nekavējoties dodieties pie ārsta:

Retāk (vairāk nekā 1 personai no 1000, bet mazāk nekā 1 personai no 100)

• Neparasta asiņošana, tostarp kuņģa-zarnu trakta asiņošana

Reti (vairāk nekā 1 personai no 10000, bet mazāk nekā 1 personai no 1000)

Ja Jums ir ādas, mēles, lūpu vai sejas tūska vai apgrūtināta elpošana vai rīšanas traucējumi (alerģiska reakcija).

Ja Jums ir spēcīgs drudzis, motors nemiers (uzbudinājums), apjukums un muskuļu trīce vai pēkšņas kontrakcijas, tās var būt reta stāvokļa, ko sauc par serotonīnerģisko sindromu, pazīmes.

Ja Jums ir šādas nevēlamas blakusparādības, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu vai jādodas uz slimnīcu:

urinācijas traucējumi;

krampji (krampju lēkmes), skatīt arī apakšpunktu „Īpaša piesardzība, lietojot Elicea, nepieciešama šādos gadījumos”);

ādas un acu baltumu dzelte ir aknu darbības traucējumu/hepatīta pazīmes.

Papildus iepriekš minētajam ir aprakstītas šādas nevēlamas blakusparādības:

Ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 personām)

• Slikta dūša

Bieži (vairāk nekā 1 personai no 100, bet mazāk nekā 1 personai no 10)

Aizlikts deguns vai izdalījumi no deguna (sinusīts)

Pavājināta vai pastiprināta ēstgriba

Trauksme, nemiers, murgi, iemigšanas grūtības, miegainības sajūta, reibonis, žāvas, trīce, ādas durstīšanas sajūta

Caureja, aizcietējums, vemšana, sausa mute

Pastiprināta svīšana

Muskuļu un locītavu sāpes (artraļģija un mialģija)

Dzimumfunkcijas traucējumi (kavēta ejakulācija, erekcijas traucējumi, vājāka dzimumtieksme un sievietēm iespējamas orgasma sasniegšanas grūtības)

Nespēks, drudzis

Ķermeņa masas palielināšanās

Apstiprināts ZVA Retāk (vairāk nekā 1 personai no 1000, bet mazāk nekā 1 personai no 100)

Nātrene, izsitumi, nieze

Zobu griešana, motors nemiers (uzbudinājums), nervozitāte, panikas lēkmes, apjukuma stāvokļi

Miega traucējumi, garšas sajūtas traucējumi, ģībonis (sinkope)

Acu zīlīšu paplašināšanās (midriāze), redzes traucējumi, troksnis ausīs

Matu izkrišana

Maksts asiņošana

Ķermeņa masas samazināšanās

Ātra sirdsdarbība

Roku vai kāju tūska

Deguna asiņošana

Reti (vairāk nekā 1 personai no 10 000, bet mazāk nekā 1 personai no 1000):

Agresivitāte, depersonalizācija un halucinācijas

Lēna sirdsdarbība

Daži pacienti ziņojuši par šādām parādībām (to biežums nav zināms):

Domas par pašsakropļošanos vai pašnāvību, skatīt arī apakšpunktu „Īpaša piesardzība, lietojot Elicea, nepieciešama šādos gadījumos”

Pazemināta nātrija jonu koncentrācija asinīs (tās simptomi ir slikta dūša un pašsajūta kopā ar muskuļu vājumu vai apjukumu)

Zema asinsspiediena izraisīts reibonis pieceļoties (ortostatiska hipotensija)

Aknu funkcionālo testu rezultātu novirzes (palielināts aknu enzīmu daudzums asinīs)

Kustību traucējumi (gribai nepakļautas muskuļu kustības)

Sāpīga erekcija (priapisms)

Ar asiņošanu raksturīgi traucējumi, arī ādas un gļotādu asiņošana (ekhimoze), kā arī mazs trombocītu skaits asinīs (trombocitopēnija)

Pēkšņa ādas vai gļotādu tūska (angioneirotiskas tūska)

Izvadītā urīna daudzuma palielināšanās (nepietiekama ADH sekrēcija)

Piena sekrēcija sievietēm, kuras nezīda bērnu

Mānija Turklāt ir zināmas daudzas nevēlamas blakusparādības, ko izraisa zāles ar escitaloprāma (Elicea aktīvās vielas) iedarbībai līdzīgu iedarbību. Tās ir:

motorisks nemiers (akatīzija);

anoreksija.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.


Izvērst / Savērst Kā uzglabāt šīs zāles

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Elicea pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šo zāļu uzglabāšanai īpaši temperatūras apstākļi nav nepieciešami.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.


Izvērst / Savērst Sīkāka informācija

Apstiprināts ZVA Ko Elicea satur

Aktīvā viela ir escitaloprāms. Viena apvalkotā tablete satur 5 mg, 10 mg vai 20 mg escitaloprāma (kā 6,39 mg, 12,78 mg vai 25,56 mg escitaloprāma oksalāta).

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, krospovidons, povidons, mikrokristāliska celuloze, želatinizēta kukurūzas ciete un magnija stearāts tabletes kodolā un hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts, makrogols 3000 un triacetīns tabletes apvalkā.

Elicea ārējais izskats un iepakojums

5 mg tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar slīpām malām.

10 mg un 20 mg tabletes ir baltas, ovālas, abpusēji izliektas apvalkotas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē."Elicea 20mg tabletes N28" īpašības

/Images/PDF32.png Lietošanas instrukcija   Lejupielādēt
/Images/Word32.png Lietošanas instrukcija   Lejupielādēt

Meklēt pēc atrašanās vietas tās aptiekas, kurās iespējams ir pieejams šis produkts (drošības pēc lūdzam sazināties ar aptieku un pārliecināties par šī produkta pieejamību):
Reģions: Vieta: Aptieku tīkls:
 

Šis produkts iespējams pieejams šādās aptiekās: Aptieka meklēta šajā teritorijā: Visa Latvija

Euro aptieka 5, SIA Astras aptieka

A.Deglava iela 67, Rīga
(6) 780 28 96
aptieka5@euroaptieka.lv
Darba laiks: I - VII 08:00 - 22:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Rojas aptieka,AS Sentor Farm Aptiekas

Selgas iela 1C, Roja
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Kocēnu aptieka, I/K

Alējas 8, Kocēnu pag., Kocēni
(6 42) 291 66
Darba laiks: I - V 08:30 - 16:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Ziloņa aptieka, SIA Sentor Farm
Izgatavo zāles
Nometņu iela 60, Rīga
(6) 727 27 29
aptieka2270@aptiekasf.lv
Vērtējums ratingratingratingratingrating

BENU aptieka 40, SIA
Izgatavo zāles
Uzvaras bulvāris 5, Rīga
(6 41) 229 10
aptiekagaisma@inbox.lv
Darba laiks: I - V 09:00 - 20:00 VI 09:00 - 17:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Pilsētas aptieka, SIA
Izgatavo zāles
Rīgas iela 16, Valmiera
(6 42) 811 60
pilsetas.aptieka@tvnet.lv
Darba laiks: I - VII 07:00 - 22:30 
Laiks līdz iestādes darba laika beigām: 15st. 20min.
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Mēness aptieka 35, SIA Balvu aptieka
Izgatavo zāles
Bērzpils iela 12, Balvi
(6 26) 192 63
balvu.aptieka@apollo.lv t.
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Euro aptieka 20, SIA

Anniņmuižas bulvāris 40a, Rīga
(6) 742 52 01
aptieka20@euroaptieka.lv
Darba laiks: I - V 09:00 - 22:00 VI, VII 10:00 - 21:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

BENU aptieka 6, SIA
Izgatavo zāles
Ieriķu iela 3, Rīga
(6) 781 73 57
Darba laiks: I - VII 10:00 - 21:00 
Vērtējums ratingratingratingratingrating

Saldus Centra aptieka, SIA Sentor Farm
Izplata narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles
Lielā ielā 1a, Saldus
(6 38) 071 50
aptieka5558@aptiekasf.lv t.
Darba laiks: I - V 07:30 - 20:00 VI 07:30 - 19:00 VII 09:00 - 15:00 
Laiks līdz iestādes darba laika beigām: 12st. 50min.
Vērtējums ratingratingratingratingrating